Facebook

Фэйсбүүкийн тохиргоо 7 /LOCATION, LANGUAGE, FACE RECOGNITION/

Энэ удаад фэйсбүүкийн тохиргооны байршил, хэл, нүүр таних зэргийн тохиргооны талаар тайлбарлана.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.