Page break гэж юу вэ?

Word дээр баримт бичиг боловсруулах үед заавал шинэ хуудасны эхэнд тухайн текстийг байрлуулах шаардлага гардаг байх.
“Page break”-г ашигласнаар энэ асуудлыг амархан шийдэх боломжтой.

Blog at WordPress.com.

Up ↑