Ажилласан цаг хэрхэн бодох вэ?

  1. Excel дээр ажилд зарцуулсан цагийн нийлбэр олох.
  2. Эхэлсэн цаг болон дууссан цагаас нь ажилласан цагийг бодох.
  3. 24-с их цагийн нийлбэр гарахгүй байхад яах ёстойг заана.

PowerPoint дээр АНИМЕЙШН хийх

PowerPoint дээр хэрхэн анимейшн хийх аргуудыг заах болно.

Мөн хуудас солигдох үед гарах анимэйшин тэдгээрийн тохиргооны талаар мэдлэгтэй болно.

SLIDE MASTER гэж юу вэ? Яаж ашиглах вэ?

PowerPoint-н маш чухал ойлголт болох SLIDE MASTER-г хэрхэн ашиглах талаар заана.
Мөн хуудасны дугаарыг амархан оруулах.
Бүх хуудсанд нэгэн зэрэг зураг болон лого оруулж чаддаг болно.

Excel дээрх ажил хөнгөвчлөх аргууд

Microsoft Office Excel дээр дараах аргуудыг мэдсэнээр таны ажлыг 30%-с 60% хурдасгах боломжтой.

Мэддэг болоод ажиллаа хурдан бөгөөд амархан хийдэг больё.

Гарчиг

  1. ‘Short cut key’-г мэддэг болох
  2. ‘ALT’ товчийг хэрэглэх
  3. ‘Quick Access Toolbar’-г ашиглах

Blog at WordPress.com.

Up ↑