Гарын авлага, Компьютер

INSTAGRAM хаягаа устгах, түр идэвхгүй болгох

Энэ удаагийн бичлэгээр Instagram хаягаа түр идэвхгүй болгох мөн устгах талаар заах болно.
Хаягаа устгахдаа компьютероос браузер ашиглаж Instagram-д ороорой.

Устгах линк:
https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/

Компьютер, Мэдэхэд илүүдэхгүй, Windows 10

Ажил хурдасгах Clipboard-г та мэдэх үү?

Та ‘Windows key’ болон ‘V’-г зэрэг дарахаар юу болдог вэ?

Мөн Clipboard гэж мэдэх үү?

Энэ удаагийн бичлэгээр ажил хурдасгах аргуудын нэг болох Clipboard-г ашиглах талаар заах болно.

Мэдээ

Код бичих чадвараа сорьж үзье.

Өөрийн чадвараа олон улсын программистуудтай харьцуулах atcoder сайт дээр хэрхэн ажиллах талаар танилцуулж байна.

Atcoder вэб хуудас: https://atcoder.jp/

Бичлэг дээр бодож байгаа бодлогын линк: https://atcoder.jp/contests/abc145/ta…

Гарын авлага, Excel

Регистрийн дугаараас тухайн хүний мэдээллийг авах

Microsoft Office Excel-г ашиглаж регистрийн дугаар дээрээс мэдэх боломжтой мэдээллүүдийг хэрхэн авах талаар заах болно.

Регистрийн дугаарын тухай мэдээллийг:
http://ganzo79.blogspot.com/2010/02/blog-post_2015.html

Регистрийн дугаараас доорх мэдээллийг авах боломжтой.

Хэрглэж байгаа функц:
Тайлбар дээр хаалт хэрэглэж болдоггүй тул : болон ; тэмдэгтээр оролсон байгаа.

Төрсөн газар:
=IF(LEFT(C4,1)="А", "Архангай", IF(LEFT(C4,1)="У", "Улаанбаатар", "Байхгүй"))

Төрсөн өдөр:
=DATE(IF(MID(C4,5,2)>"20",MID(C4,3,2)+2000,MID(C4,3,2)+1900),IF(MID(C4,5,2)>"20", MID(C4,5,2)-20,MID(C4,5,2)),MID(C4,7,2))

Нас:
=DATEDIF(G4,TODAY(),"Y")
Хүйс:
=IF:ISE=IF(ISEVEN(MID(C4,9,1)),"Эмэгтэй", "Эрэгтэй")

Бидэнтэй нэгдээд шинэ мэдээллийг цаг алдалгүй аваарай.

Android, Гарын авлага, Програм хангамж

Тоглоом хийх. (Код бичиж суръя. #02)

Android Studio дээр тоглоом хийх явцын бичлэгийг оруулж байна.

Энэ тоглоомыг Kotlin хэл дээр бичсэн.
Энэ тоглоомыг Google Play дээр оруулсан байгаа тул та бүхэн сонирхож үзээрэй.

Google Play:
https://play.google.com/stor/apps/details?id=mn.iteach.writecodegame01

Хэрэглэж байгаа зураг:
https://drive.google.com/open?id=1g_zxxqY6ohpd2K8oS4s8wtLDifQ3UJqW
Хэрэглэж байгаа ая:
https://drive.google.com/open?id=1Jp1V-gpFoO1melBpmi8DKCEkYMJNCIYO

1-р хэсэг

2-р хэсэг

3р хэсэг

4-р хэсэг

Бидэнтэй нэгдээд шинэ мэдээллийг цаг алдалгүй аваарай.