Мэдэхэд илүүдэхгүй

Э-майл бичихэд хэрэглэдэг “TO/CC/BCC”-ийн ялгаа

Та бүхэн э-майлыг өдөр тутамдаа хэрэглэдэг байх. Та “TO/CC/BCC”-г ялгаж хэрэглэж чадаж байна уу.email to/cc/bcc

“ТО” гэж?

Таны бичиж байгаа э-майлыг хүлээн авах хүний хаягийг энд бичнэ.

“СС” гэж?

“CC” гэдэг нь “Carbon Copy” гэсэн үгийн товчлол юм. Энд тухайн майлийн агуулгыг давхар явуулах хүний э-майл хаягийг бичих болно. Мөн “TO” болон “BCC” дээр бичсэн хаягт тухайн хүн рүү явуулсан гэдэг нь мэдэгдэх болно.

Хэрэглэх жишээ: Та нэг компани-д э-майл явуулсан ба түүнийгээ өөрийн дарга руугаа давхар явуулах үед хэрэглэж болно. Тухайн хүлээн авсан хүн таныг э-майлээ даргадаа давхар явуулсан гэдгийг харах боломжтой.

“BCC” гэж?

“BCC” нь “Blind Carbon Copy” гэсэн үг юм. Энэ нь “BCC” дээр бичсэн хүний хаяг “TO/CC/BCC” дээр бичсэн хаягт тухайн хүн рүү явуулсан гэдэг нь мэдэгдэхгүй байх юм.

Хэрэглэх жишээ: Та явуулж байгаа э-майлээ ажлын бус өөрийн э-майл хаягруу давхар явуулмаар байгаад үүнийгээ мэдэгдмээргүй үед “BCC” дээр өөрийн хаягийг бичихэд болно.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийнэ үү.