Бичгийн цаасны хэмжээ

Бид нарын хэрэглэдэг цаасанд ёрөнхийдөө гурван  янзын хэмжигдэхүүн байдаг. Үндсэн хэмжигдэхүүн болох A, B, C-г тайлбарлья.

А хэмжигдэхүүн

A нь олон улсын стандарт ISO216-р батлагдсан хэмжигдэхүүн юм. Өндөр, өргөн хоёрын харьцаа нь √2 байдаг. Тоо нь багасах тусам цаасны эзлэхүүн нь хоёр дахин их болно. A0-ийн эзлэхүүн нь 1 m² байдаг.

Цаасны хэмжээ

  MM×MM
A0 841×1189
A1 594×841
A2 420×594
A3 297×420
A4 210×297
A5 148×210
A6 105×148
A7 74×105
A8 52×74
A9 37×52
A10 26×37
A11 18×26
A12 13×18
a_size_
a_size_

B хэмжигдэхүүн

Мөн адил олон улсын стандарт ISO216-р заагдсан хэмжигдэхүүн.

Цаасны хэмжээ

mm×mm Харьцаа
B0 1000×1414 1.414
B1 707×1000
B2 500×707
B3 353×500
 B4 250×353
B5 176×250
B6 125×176
B7 88×125
B8 63×88
B9 44×63
B10 31×44
b_size
b_size

C хэмжигдэхүүн

C хэмжигдэхүүн нь олон улсын стандарт ISO269-р заагдсан хэмжигдэхүүн. Ихэнхдээ хавцасны хэмжээг илэрхийлдэг.

Цаасны хэмжээ

mm×mm Харьцаа
C0 917×1297 1.414
C1 648×917
C2 458×648
C3 324×458
C4 229×324
C5 162×229
C6 114×162
C7 81×114
C8 57×81
C9 40×57
C10 28×40
c_size
c_size

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

Сэтгэгдлийг хаасан.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: