Мөр хоорондын зайг тохируулах

Word дээр бичсэн текстийн мөр хоорондын зайг хэрхэн тохируулах талаар заах болно.

Сэтгэгдлийг хаасан.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: