Гарын авлага, Компьютер

INSTAGRAM хаягаа устгах, түр идэвхгүй болгох

Энэ удаагийн бичлэгээр Instagram хаягаа түр идэвхгүй болгох мөн устгах талаар заах болно.
Хаягаа устгахдаа компьютероос браузер ашиглаж Instagram-д ороорой.

Устгах линк:
https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/