3D орчинд өөрийн ажлын байрыг бий болгох “SpaceTop”

Хоёр хэмжээст орчин, гурван хэмжээст орчинг нэгтгэж нэг дисктоп болгон хэрэглэх боломжийг олгох шинэ технологи “SpaceTop”-г танилцуулж байна. Зөгнөлт кинон дээр гардаг “Юу ч байхгүй агаарт гарч байгаа дэлгэцийг барьж хөдөлгөх”-тэй төстэй үйлдлийг хийх боломжтой болжээ.

SpaceTop – Jinha Lee MIT Media Lab

http://leejinha.com/SpaceTop

SpaceTop, CHI 2013 on Vimeo

“SpaceTop”-г хэрэглэж байгаа байдлыг хажуу талаас нь харуулж байна.01Дэлгэц нь нэвт харагддаг дэлгэц бөгөөд дэлгэцийн цаана нь компьютерын гар харагдаж байна.02“ScaceTop”-г ашиглан дисктоп дээр байгаа цонхийг барьж байгааг хажуу талаас нь харуулж байна.03Цонхийг барьж байгаа дэлгэцээр хархад дараах байдлаар харагдана. Үүнийг бариад зөөх боломжтой.04Ажиллах зарчим нь дээр байгаа Хурууг мэдэрдэг (touch-gestures) болон наана цааныг ялгадаг камера (depth camera) байрлаж, урдаас нь нүүрний хөдөлгөөнийг ажигладаг камера байршуулсан байна.05Дэлгэц нь нэвт харагдах бөгөөд цаад тал нь ажиллах талбар юм.06Хурууны хөдөлгөөнийг дараах байдлаар мэдэрнэ.07Арван хуруугаар зэрэг хүрхийг ч мэдрэх боломжтой.08Өөдөөс нь харж байгаа камераар нүүр хэрхэн дэлгэцийг харж байгаа мэдэрнэ.09Дэлгэцийг харж байгаа байдал.10Хэрэглэх хэсэгт эзлэхүүнийг харуулах сараалж (Grid) гарч ирнэ. Үүний дагуу дэлгэц дээрх зүйлсийг хөдөлгөх боломжтой.11Энгийн дэлгэц шиг зураг үзэх боломжтой.12Компьютерийн гарын наана нь хий touchpad-тай.13Хоёр гараараа өөр өөр үйлдэл хийх боломжтой.14“ScpateTop”-г MIT-ийн оюутан Jinha Lee хийсэн бөгөөд үүний үндэс болох технологийг 2012 онд  “See Through 3D Desktop” гэдэг нэртэйгээр хийж байжээ.

Сэтгэгдлийг хаасан.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: