Тоглоомыг орчинд нь байгаа мэт мэдрэмж олгох “IllumiRoom”.

Microsoft Research

IllumiRoom

“Microsoft”-с гаргаж буй тоглоомыг орчинд нь байгаа юм шиг мэдрэмжээр тоглох боломжийг олгох “IllumiRoom”.

Сэтгэгдлийг хаасан.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: