Хиймэл ертөнцөд зурвас үлдээх “Second Surface” систем

MIT Media Lab Tangible Media Group

“Second Surface” нь AR (Augmented Reality)-г олон тавлет дээр шэйре хийх боломжийг олгох систем юм. “Second Surface”-г ашиглан хиймэл ертөнцөд зураг үлдээж өөр хүмүүстэй шэйре хийж болно.

AR гэдэг нь хүний мэдэрдэг бодит ертөнцийг компьютер ашиглан өргөжүүлэх технологи юм.

Сэтгэгдлийг хаасан.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: