Дурын зүйлийг өөрийн хулгана болгох “Touch & Activate”

University of Tsukuba, Makoto Ono

“Touch & Activate”

“Touch & Activate” нь спикер болон микрофонийг ашиглаж хийсэн байна. Спикерээс гарсан долгион эд юмсээр дамжихдаа өөр өөр байдаг. Мөн барьж хүрсэн тохиолдолд долгион нь өөрчлөгддөг байна. Энгийн үе болон барьж хүрсэн үеийн ялгааг ашиглан энэ системийг хийсэн байна. Тухайн ялгааг компьютерт таниулж дурын үйлдлийг хийх боломжтой юм.

Сэтгэгдлийг хаасан.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: