Тоглоом хийхэд хэрэгтэй үндсэн үйлдэл болон эффектүүдийн кодууд.

Тоглоом хийхэд хэрэгтэй кодыг хийх үйлдэлтэй нь харах боломжтой сайтыг танилцуулж байна.

Game Mechanic Explorer
http://gamemechanicexplorer.com/

Game_machanic_explorer

Энэ сайтыг хийсэн тоглоом зохиогч Жон Ватсон нь тоглоом анх хийж сурч байгаа хүмүүст зориулж ямар нэгэн зүйлээр туслахыг хүсдэг байжээ. Жон Ватсон нь тоглоом хийхэд зориулсан фремворк (framework) “Phaser“-г ашиглаж “JavaScript” дээр тоглоом хийхэд хэрэгтэй алгоритм, эффектүүдийг бичиж кодтой нь хамт “Game Mechanic Explorer” дээр тависан байна.

Game_machanic_explorer_3Энд алхах, үсрэх гэсэн тоглоомын анхан шатны үйлдлээс эхлээд дагадаг пуужин, гэрлийн эх үүсвэр, сүүдэр зэрэг янз бүрийн кодыг тависан байна. Кодыг ойлгохгүй байсан ч гэсэн удирдаж үзэхэд хөгжилтэй тул сонирхож үзнэ үү.

Game_machanic_explorer_4 Game_machanic_explorer_5

Сэтгэгдлийг хаасан.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: