Microsoft, Word, Youtube

(WORD) Хуудсанд дугаар оруулах

“Microsoft Word” дээр бичиг баримтын хуудасны дугаарыг хэрхэн оруулах талаар заах болно.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.