(EXCEL) Хөдөлдөггүй мөр багана тохируулах

Microsoft Office Excel дээр хөдөлдөггүй мөр багана тохируулах.

Доошоо болон баруун тал руу хөдөлгөсөн ч эхний мөр болон багана хөдлөхгүй болох талаар бичлэгээс дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

“#######” алдаа яагаад гардаг вэ?

Microsoft Office Excel дээр тухайн нүдэнд оруулсан утга алдаатай байх үед “######” гэсэн алдаа заах тохиолдол байдаг.
“######” гэсэн алдаа гарч байгаа шалтгаан нь тухайн нүдэнд багтахгүй их оронтой тоо бичсэн тохиолдолд мөн огноо оруулах зориулалтын нүдэнд хасах утга оруулсан үед гарна.
Доорх бичлэгээс дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

“#DIV/0!” алдаа яагаад гардаг вэ?

Microsoft Office Excel дээр тухайн нүдэнд оруулсан утга алдаатай байх үед “#DIV/0!” гэсэн алдаа заах тохиолдол байдаг.
“#DIV/0!” гэсэн алдаа гарч байгаа шалтгаан нь ямар нэгэн утгыг 0-д хуваасан үед гарна.
Доорх бичлэгээс дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

“#NAME?” алдаа яагаад гардаг вэ?

Microsoft Office Excel дээр тухайн нүдэнд оруулсан утга алдаатай байх үед “#NAME?” гэсэн алдаа заах тохиолдол байдаг.
“#NAME?” гэсэн алдаа гарч байгаа шалтгаан нь функцийн нэрийг буруу бичсэн, байхгүй функц бичсэн тохиолдолд гарна.
Доорх бичлэгээс дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

“#REF!” алдаа яагаад гардаг вэ?

Microsoft Office Excel дээр тухайн нүдэнд оруулсан утга алдаатай байх үед “#REF!” гэсэн алдаа заах тохиолдол байдаг.
“#REF!” гэсэн алдаа гарч байгаа шалтгаан нь өөр нэг нүднээс утга авч байгаад утга авч байсан нүдийг устгасан үед гарна.
Доорх бичлэгээс дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

(WORD) Өөрийн хүссэнээр текстийн загвар үүсгэх.

“Microsoft Word” дээр олон хуудастай бичиг баримт бичих үед фонтын ялгаа гарах тохиодол цөөнгүй байдаг үүнийг гаргахгүй байх аргыг заах болно.

Олон хуудастай бичиг баримт дээр олон фонт, том, жижиг, голлуулах зэрэг олон янзаар бичих тохиолдол гарна. Эдгээрийн дунд бичсэн загвараа андуурах тохиодол гарч магадгүй.

Ийм асуудал гаргахгүй байх боломжтой. Өөрийн хүссэн загвараа үүсгэж хадгалснаар олон янзаар бичих байсан ч тухайн загварыг сонгоод л олон тохиргоо хийхгүйгээр шууд хэрэглэх боломжтой болно.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

(WORD) Автоматаар ГАРЧИГ үүсгэх.

“Microsoft Word” дээр үүсгэсэн бичиг баримтын гарчигыг автоматаар үүсгэх боломжтой.

Үүнийг үүсгэх дарааллыг заах болно.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

(WORD) Үг доор гардаг улаан зураасыг арилгах.

“Microsoft Word” дээр Монгол хэлээр бичихэд улаан зураас гараад байдаг үүнийг хэрхэн арилгах талаар тайлбарлах болно.

Улаан зураас гарч байгаа нь Англи хэлээр бичсэн үг алдааг заадаг функц юм. Монгол хэлний үгсийг тухайн функц нь танихгүй болохоор алдаа зааж доогуур нь улаан зураас гардаг. Энэ улаан зураас гаргадаг функцийг ажиллахгүй болговол улаан зураасгүй болно.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

(WORD) Шинэ файлын фонтын тохиргоо.

“Microsoft Word” дээр та ихэвчлэн Монгол хэл дээр бичиг баримт бэлддэг болов уу.

Монгол хэлээр ихэнх тохиолдолд “Arial” эсвэл “Times New Roman” гэсэн хоёр фонтоор бичиг баримт бэлддэг.

Харин “Microsoft Word” дээр шинээр файл нээх үед “Calibri” фонтыг тохируулсан байдаг.

Үүнийг “Arial” болон “Times New Roman” болгож тохируулхыг заах болно.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

(WORD, EXCEL) Файлаа нууц үгээр хамгаалах.

“Microsoft Word” болон “Excel” дээр хийсэн, бусад хүнд үзүүлэхийг хүсдэггүй файл таньд байдаг уу?

Эдгээр файлыг нууц үгтэй болгож, зөвхөн нууц үг мэддэг хүн л нээх боломжтойгоор хадгалж болно.

Мөн хийсэн файлаа үзэж болох болов ч доторх бичсэн зүйлсийг өөрчилж болохгүйгээр нууц үг хийж болно.

Word дээр файлаа нууц үгээр хамгаална.

Excel дээр файлаа нууц үгээр хамгаална.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

Blog at WordPress.com.

Up ↑