Гарын авлага, Excel, Youtube

(EXCEL) Хөдөлдөггүй мөр багана тохируулах

Microsoft Office Excel дээр хөдөлдөггүй мөр багана тохируулах.

Доошоо болон баруун тал руу хөдөлгөсөн ч эхний мөр болон багана хөдлөхгүй болох талаар бичлэгээс дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

Excel, Microsoft, Youtube

“#######” алдаа яагаад гардаг вэ?

Microsoft Office Excel дээр тухайн нүдэнд оруулсан утга алдаатай байх үед “######” гэсэн алдаа заах тохиолдол байдаг.
“######” гэсэн алдаа гарч байгаа шалтгаан нь тухайн нүдэнд багтахгүй их оронтой тоо бичсэн тохиолдолд мөн огноо оруулах зориулалтын нүдэнд хасах утга оруулсан үед гарна.
Доорх бичлэгээс дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

Excel, Microsoft, Youtube

“#DIV/0!” алдаа яагаад гардаг вэ?

Microsoft Office Excel дээр тухайн нүдэнд оруулсан утга алдаатай байх үед “#DIV/0!” гэсэн алдаа заах тохиолдол байдаг.
“#DIV/0!” гэсэн алдаа гарч байгаа шалтгаан нь ямар нэгэн утгыг 0-д хуваасан үед гарна.
Доорх бичлэгээс дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

Excel, Microsoft, Youtube

“#NAME?” алдаа яагаад гардаг вэ?

Microsoft Office Excel дээр тухайн нүдэнд оруулсан утга алдаатай байх үед “#NAME?” гэсэн алдаа заах тохиолдол байдаг.
“#NAME?” гэсэн алдаа гарч байгаа шалтгаан нь функцийн нэрийг буруу бичсэн, байхгүй функц бичсэн тохиолдолд гарна.
Доорх бичлэгээс дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

Excel, Microsoft, Youtube

“#REF!” алдаа яагаад гардаг вэ?

Microsoft Office Excel дээр тухайн нүдэнд оруулсан утга алдаатай байх үед “#REF!” гэсэн алдаа заах тохиолдол байдаг.
“#REF!” гэсэн алдаа гарч байгаа шалтгаан нь өөр нэг нүднээс утга авч байгаад утга авч байсан нүдийг устгасан үед гарна.
Доорх бичлэгээс дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

Microsoft, Word, Youtube

(WORD) Өөрийн хүссэнээр текстийн загвар үүсгэх.

“Microsoft Word” дээр олон хуудастай бичиг баримт бичих үед фонтын ялгаа гарах тохиодол цөөнгүй байдаг үүнийг гаргахгүй байх аргыг заах болно.

Олон хуудастай бичиг баримт дээр олон фонт, том, жижиг, голлуулах зэрэг олон янзаар бичих тохиолдол гарна. Эдгээрийн дунд бичсэн загвараа андуурах тохиодол гарч магадгүй.

Ийм асуудал гаргахгүй байх боломжтой. Өөрийн хүссэн загвараа үүсгэж хадгалснаар олон янзаар бичих байсан ч тухайн загварыг сонгоод л олон тохиргоо хийхгүйгээр шууд хэрэглэх боломжтой болно.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.