(WORD) Үг доор гардаг улаан зураасыг арилгах.

“Microsoft Word” дээр Монгол хэлээр бичихэд улаан зураас гараад байдаг үүнийг хэрхэн арилгах талаар тайлбарлах болно.

Улаан зураас гарч байгаа нь Англи хэлээр бичсэн үг алдааг заадаг функц юм. Монгол хэлний үгсийг тухайн функц нь танихгүй болохоор алдаа зааж доогуур нь улаан зураас гардаг. Энэ улаан зураас гаргадаг функцийг ажиллахгүй болговол улаан зураасгүй болно.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

Сэтгэгдлийг хаасан.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: