(WORD) Өөрийн хүссэнээр текстийн загвар үүсгэх.

“Microsoft Word” дээр олон хуудастай бичиг баримт бичих үед фонтын ялгаа гарах тохиодол цөөнгүй байдаг үүнийг гаргахгүй байх аргыг заах болно.

Олон хуудастай бичиг баримт дээр олон фонт, том, жижиг, голлуулах зэрэг олон янзаар бичих тохиолдол гарна. Эдгээрийн дунд бичсэн загвараа андуурах тохиодол гарч магадгүй.

Ийм асуудал гаргахгүй байх боломжтой. Өөрийн хүссэн загвараа үүсгэж хадгалснаар олон янзаар бичих байсан ч тухайн загварыг сонгоод л олон тохиргоо хийхгүйгээр шууд хэрэглэх боломжтой болно.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

Сэтгэгдлийг хаасан.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: