Microsoft, Word

(WORD) Босоо хуудас дунд хэвтээ хуудас оруулах

Microsoft Office Word дээр босоо хуудас дунд хэвтээ хуудас хэрхэн оруулах талаар заах болно оо.