Microsoft, Word

(WORD) Хуудасны дугаарыг дахин эхлүүлэх

Microsoft Office Word дээр хуудасны дугаараа дундаас нь дахин хэрхэн эхлүүлэх талаар заах болно.