Бичсэн текстийг олон баганад хуваах.

Word дээр хоёр, гурван баганад хувааж текст бичих шаардлага гарч байсан болов уу.
Энэ удаад хэрхэн олон баганад хуваах талаар заах болно.

Сэтгэгдлийг хаасан.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: