БИЧСЭН ТЕКСТИЙН БҮХ ҮСГИЙГ ТОМ БОЛГОХ

Microsoft Office Word дээр бичсэн текстийг бүх үсгийг нь хэрхэн том болгох талаар заах болно.

Сэтгэгдлийг хаасан.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: