Бичсэн текстийн форматыг хуулах

Word дээр нэг тохируулсан текстийн форматыг цаашид олон дахин хуулж хэрэглэх талаар заана.

Сэтгэгдлийг хаасан.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: