Бичсэн текстийн эхний үсгийг том болгох

Microsoft Office Word дээр бичсэн текстийн эхний үсгийг том хэрхэн том болгох талаар заах болно.

Сэтгэгдлийг хаасан.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: