Математикийн томьёо оруулах

Word дээр математикийн томьёог хэрхэн оруулах талаар заах болно.

Сэтгэгдлийг хаасан.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: