Windows, Word

Тусгай тэмдэгт хэрхэн оруулах

Word дээр кэйборд дээр байхгүй тусгай тэмдэгтийг хэрхэн бичиж оруулах талаар заах болно.