Тусгай тэмдэгт хэрхэн оруулах

Word дээр кэйборд дээр байхгүй тусгай тэмдэгтийг хэрхэн бичиж оруулах талаар заах болно.

Сэтгэгдлийг хаасан.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: