Windows, Word

Хуудасны дугаарыг өөр газар байршуулах

Хуудасны дугаарыг өөр газар далий болгож хэрхэн байршуулах талаар заах болно.