Windows, Word

Хүснэгтийн нүдийг нэгтгэх болон хуваах

Word дээр үүсгэсэн хүснэгтийн нүдийг хүссэнээрээ нэгтгэж хуваах талаар заах болно.