Хүснэгтийн нүдний өндөр, өргөнийг тохируулах

Word дээр хүснэгтийн нүдний хэмжээг хүссэн хэмжээнд тохируулах. Нэгэн жигд өндөр, өргөнтэй болгох талаар заах болно.

Сэтгэгдлийг хаасан.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: