Хүснэгт үүсгэх. Мөр, багана нэмж хасах.

Word дээр хүснэгт үүсгэх. Үүсгэсэн хүснэгтээ өөрийн хүссэнээр мөр, багана нэмж хасах талаар заана.

Сэтгэгдлийг хаасан.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: