Windows, Word

Хүснэгт үүсгэх. Мөр, багана нэмж хасах.

Word дээр хүснэгт үүсгэх. Үүсгэсэн хүснэгтээ өөрийн хүссэнээр мөр, багана нэмж хасах талаар заана.