“Paragraph mark” гэж юу вэ?

Word хэрэглэхэд мэдсэн байх зайлшгүй зүйлүүдийн нэг болох “Paragraph mark”-г мэдэж авцгаая.

Сэтгэгдлийг хаасан.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: