(EXCEL) Пибот тайблийг ашиглаж сурах

Microsoft Office Excel дээр Пибот тайблийг ашиглаж сурах

Үүсгэсэн хүснэгтээс өөрт хэрэгтэй мэдээллийг хурдан бөгөөд хялбар байдлаар харах боломжийг олгодог Пибот тайблийг хэрэглэж сурцгаая.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

(EXCEL) Хөдөлдөггүй мөр багана тохируулах

Microsoft Office Excel дээр хөдөлдөггүй мөр багана тохируулах.

Доошоо болон баруун тал руу хөдөлгөсөн ч эхний мөр болон багана хөдлөхгүй болох талаар бичлэгээс дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

(EXCEL) Багтахгүй байгаа нүдийг багтааж хэвлэх

Microsoft Office Excel дээр үүсгэсэн хүснэгтээ нэг хуудаст багтааж хэвлэх.

Нэг хуудаст хэвлэх гэхээр багтахгүй байгаа хүснэгтийг хэрхэн багтаах талаар бичлэгээс дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

(EXCEL) TRIM функцийг ашиглах

Microsoft Office Excel дээр TRIM буюу илүү хоосон зайг арилгах функцийг ашиглах.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

“#######” алдаа яагаад гардаг вэ?

Microsoft Office Excel дээр тухайн нүдэнд оруулсан утга алдаатай байх үед “######” гэсэн алдаа заах тохиолдол байдаг.
“######” гэсэн алдаа гарч байгаа шалтгаан нь тухайн нүдэнд багтахгүй их оронтой тоо бичсэн тохиолдолд мөн огноо оруулах зориулалтын нүдэнд хасах утга оруулсан үед гарна.
Доорх бичлэгээс дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

“#DIV/0!” алдаа яагаад гардаг вэ?

Microsoft Office Excel дээр тухайн нүдэнд оруулсан утга алдаатай байх үед “#DIV/0!” гэсэн алдаа заах тохиолдол байдаг.
“#DIV/0!” гэсэн алдаа гарч байгаа шалтгаан нь ямар нэгэн утгыг 0-д хуваасан үед гарна.
Доорх бичлэгээс дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

“#NAME?” алдаа яагаад гардаг вэ?

Microsoft Office Excel дээр тухайн нүдэнд оруулсан утга алдаатай байх үед “#NAME?” гэсэн алдаа заах тохиолдол байдаг.
“#NAME?” гэсэн алдаа гарч байгаа шалтгаан нь функцийн нэрийг буруу бичсэн, байхгүй функц бичсэн тохиолдолд гарна.
Доорх бичлэгээс дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

Blog at WordPress.com.

Up ↑