“#######” алдаа яагаад гардаг вэ?

Microsoft Office Excel дээр тухайн нүдэнд оруулсан утга алдаатай байх үед “######” гэсэн алдаа заах тохиолдол байдаг.
“######” гэсэн алдаа гарч байгаа шалтгаан нь тухайн нүдэнд багтахгүй их оронтой тоо бичсэн тохиолдолд мөн огноо оруулах зориулалтын нүдэнд хасах утга оруулсан үед гарна.
Доорх бичлэгээс дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

“#DIV/0!” алдаа яагаад гардаг вэ?

Microsoft Office Excel дээр тухайн нүдэнд оруулсан утга алдаатай байх үед “#DIV/0!” гэсэн алдаа заах тохиолдол байдаг.
“#DIV/0!” гэсэн алдаа гарч байгаа шалтгаан нь ямар нэгэн утгыг 0-д хуваасан үед гарна.
Доорх бичлэгээс дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

“#NAME?” алдаа яагаад гардаг вэ?

Microsoft Office Excel дээр тухайн нүдэнд оруулсан утга алдаатай байх үед “#NAME?” гэсэн алдаа заах тохиолдол байдаг.
“#NAME?” гэсэн алдаа гарч байгаа шалтгаан нь функцийн нэрийг буруу бичсэн, байхгүй функц бичсэн тохиолдолд гарна.
Доорх бичлэгээс дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

“#REF!” алдаа яагаад гардаг вэ?

Microsoft Office Excel дээр тухайн нүдэнд оруулсан утга алдаатай байх үед “#REF!” гэсэн алдаа заах тохиолдол байдаг.
“#REF!” гэсэн алдаа гарч байгаа шалтгаан нь өөр нэг нүднээс утга авч байгаад утга авч байсан нүдийг устгасан үед гарна.
Доорх бичлэгээс дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

(WORD, EXCEL) Файлаа нууц үгээр хамгаалах.

“Microsoft Word” болон “Excel” дээр хийсэн, бусад хүнд үзүүлэхийг хүсдэггүй файл таньд байдаг уу?

Эдгээр файлыг нууц үгтэй болгож, зөвхөн нууц үг мэддэг хүн л нээх боломжтойгоор хадгалж болно.

Мөн хийсэн файлаа үзэж болох болов ч доторх бичсэн зүйлсийг өөрчилж болохгүйгээр нууц үг хийж болно.

Word дээр файлаа нууц үгээр хамгаална.

Excel дээр файлаа нууц үгээр хамгаална.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

(EXCEL) EVEN болон ODD функцийг хэрэглэх заавар

Microsoft Office Excel програмын EVEN болон ODD функцийг хэрхэн ашиглах вэ?

EVEN нь сонгосон тооны хамгийн ойрхон тэгш тоог буцаадаг функц, харин ODD нь сонгосон тооны хамгийн ойрхон сондгой тоо буцаадаг функц юм.

Функцийн бичлэг:

=EVEN(тоо)

=ODD(тоо)

Доорх бичлэгээс дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

(EXCEL) COUNTIF болон COUNTIFS функцийг хэрэглэх заавар

Microsoft Office Excel програмын COUNTIF болон COUNTIFS функцийг хэрхэн ашиглах вэ?

COUNTIF болон COUNTIFS нь сонгосон нүднүүдийг нөхцөлтэйгээр тоолдог функц юм.

COUNTIF функц нь ганцхан нөхцөлтэйгээр нийлбэрийг олдог бол COUNTIFS функц нь олон нөхцөлтэйгээр тоолдог юм.

Функцийн бичлэг:

=COUNTIF(өгөгдөл, нөхцөл)

=COUNTIFS(өгөгдөл1, нөхцөл1, өгөгдөл2, нөхцөл2, …)

Доорх бичлэгээс дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

(EXCEL) LARGE болон SMALL функцийг хэрэглэх заавар

Microsoft Office Excel програмын LARGE болон SMALL функцийг хэрхэн ашиглах вэ?

LARGE нь сонгосон өгөгдлөөс их талаасаа дурын байр эзэлж байгаа тоог авах боломжтой функц юм.

SMALL нь сонгосон өгөгдлөөс бага талаасаа дурын байр эзэлж байгаа тоог авах боломжтой функц юм.

Функцийн бичлэг:

=LARGE(өгөгдөл, байр)

=SMALL(өгөгдөл, байр)

Доорх бичлэгээс дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

(EXCEL) MAX болон MIN функцийг хэрэглэх заавар

Microsoft Office Excel програмын MAX болон MIN функцийг хэрхэн ашиглах вэ?

MAX функц нь сонгосон өгөгдлөөс хамгийн их утгыг буцаадаг бол харин MIN нь сонгосон өгөгдлөөс хамгийн бага утгыг буцаадаг функц юм.

Функцийн бичлэг:

=MAX(тоо1, тоо2, …, тоо255)

=MIN(тоо1, тоо2, …, тоо255)

Доорх бичлэгээс дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

Blog at WordPress.com.

Up ↑