(EXCEL) AVERAGE болон AVERAGEA функцийг хэрэглэх заавар

Microsoft Office Excel програмын AVERAGE болон AVERAGEA функцийг хэрхэн ашиглах вэ?

Microsoft Office Excel програмын AVERAGE болон AVERAGEA функцүүд нь дундажийг олоход хэрэглэгдэг.

AVERAGE функц нь ямар нэгэн тэмдэгт, бичсэн үг, өгүүлбэрийг дундаж бодоход тооцдоггүй. Харин AVERAGEA функц нь ямар нэгэн тэмдэгт, бичсэн үг, өгүүлбэрийг 0 гэсэн утга болгож дундаж бодохдоо тооцдог ялгаатай. Мөн ‘TRUE’ гэсэн утгыг 1 , ‘FALSE’ гэсэн утгыг 0 гэж тус тус авч үздэг.

Функцийн бичлэг:

=AVERAGE(өгөгдөл 1, өгөгдөл 2, …, өгөгдөл 255)

=AVERAGEA(өгөгдөл 1, өгөгдөл 2, …, өгөгдөл 255)

гэж бичигдэх болно.

Доорх бичлэгээс дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

Сэтгэгдлийг хаасан.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: