(EXCEL) ‘$’ тэмдэгтийг хэрхэн хэрэглэх ве?

Microsoft Office Excel дээр функцийг бичихэд ‘$’ тэмдэгтийг зөв хэрэглэж сурсан байхад илүүдэхгүй болов уу.

Функцийг бичээд хуулаад тавихад функц дээр бичсэн нүдний хаяг нь өөрчлөгддөг юм. Харин ‘$’ тэмдэгтийг ашиглавал өөрчлөгдөхгүй хуулагдах боломжтой.

Жишээлбэл:

‘$A$1’ гэж байгаа бол хуулж тависан ч гэсэн ‘$A$1’ нь өөрчлөгддөгүй харин ‘A1’ гэж бичсэн бол хуулж тависан газраас хамаарч ‘A1’ нь өөрчлөгдөнө.

‘$A1’ гэх юм бол ‘A’ нь өөрчлөгдөхгүй харин ‘1’ нь өөрчлөгдөх юм.

Мөн ‘A$1’ гэх юм бол ‘1’ нь өөрчлөгдөхгүй харин ‘A’ нь өөрчлөгдөх юм.

Доорх бичлэгээс дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

Сэтгэгдлийг хаасан.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: