Excel, Microsoft, Youtube

(EXCEL) ‘$’ тэмдэгтийг хэрхэн хэрэглэх ве?

Microsoft Office Excel дээр функцийг бичихэд ‘$’ тэмдэгтийг зөв хэрэглэж сурсан байхад илүүдэхгүй болов уу.

Функцийг бичээд хуулаад тавихад функц дээр бичсэн нүдний хаяг нь өөрчлөгддөг юм. Харин ‘$’ тэмдэгтийг ашиглавал өөрчлөгдөхгүй хуулагдах боломжтой.

Жишээлбэл:

‘$A$1’ гэж байгаа бол хуулж тависан ч гэсэн ‘$A$1’ нь өөрчлөгддөгүй харин ‘A1’ гэж бичсэн бол хуулж тависан газраас хамаарч ‘A1’ нь өөрчлөгдөнө.

‘$A1’ гэх юм бол ‘A’ нь өөрчлөгдөхгүй харин ‘1’ нь өөрчлөгдөх юм.

Мөн ‘A$1’ гэх юм бол ‘1’ нь өөрчлөгдөхгүй харин ‘A’ нь өөрчлөгдөх юм.

Доорх бичлэгээс дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.