Excel, Microsoft, Youtube

(EXCEL) PRODUCT функцийг хэрэглэх заавар

Microsoft Office Excel програмын PRODUCT функцийг хэрхэн ашиглах вэ?

PRODUCT функц нь сонгосон өгөгдлүүдийг хооронд нь үржүүлж үржвэрийг олдог функц юм.

Функцийн бичлэг:

=PRODUCT(өгөгдөл1, өгөгдөл2, … өгөгдөл255)

гэж бичигдэх болно.

Доорх бичлэгээс дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.