Excel, Microsoft, Youtube

(EXCEL) INT функцийг хэрэглэх заавар

Microsoft Office Excel програмын INT функцийг хэрхэн ашиглах вэ?

INT функц нь сонгосон тоо нь бутархай тоо байвал цэгээс хойшхи тоог шууд арилгадаг функц юм.

Функцийн бичлэг:

=INT(тоо)

Доорх бичлэгээс дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.