(EXCEL) RANK.AVG функцийг хэрэглэх заавар

Microsoft Office Excel програмын RANK.AVG функцийг хэрхэн ашиглах вэ?

RANK.AVG нь сонгосон өгөгдлүүд дотор байгаа тоог их болон багаасаа хэддүгээр байр эзэлж байгааг харуулдаг функц юм.

RANK болон RANK.EQ-с ялгаатай тал нь сонгосон тоо нь адилхан утгатай байгаа үед эзлүүлэх байрыг хэдэн тоо адилхан утгатай байна гэднээс хамаарч байрыг дунджилж эзлүүлэх болно.

Ихээсээ болон багаас нь эрэмбэлэхдээ ихээсээ бол 0,  багаасаа бол 1  гэсэн утга авна. Харин ямар нэгэн юм бичээгүй бол ихээсээ байр эзлүүлнэ.

Функцийн бичлэг:

=RANK.AVG(сонгосон тоо, бүх өгөгдөл, ихээсээ болон багаасаа эрэмбэлэхийг сонгоно)

Доорх бичлэгээс дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

Бичлэгдээр хэрэглэж байгаа ‘$’ тэмдэгтийг хэрхэн хэрэглэхийг доорх линкээр орж үзнэ үү.
(EXCEL) ‘$’ тэмдэгтийг хэрхэн хэрэглэх ве?

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

Сэтгэгдлийг хаасан.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: