(WORD) Өөрийн хүссэнээр текстийн загвар үүсгэх.

“Microsoft Word” дээр олон хуудастай бичиг баримт бичих үед фонтын ялгаа гарах тохиодол цөөнгүй байдаг үүнийг гаргахгүй байх аргыг заах болно.

Олон хуудастай бичиг баримт дээр олон фонт, том, жижиг, голлуулах зэрэг олон янзаар бичих тохиолдол гарна. Эдгээрийн дунд бичсэн загвараа андуурах тохиодол гарч магадгүй.

Ийм асуудал гаргахгүй байх боломжтой. Өөрийн хүссэн загвараа үүсгэж хадгалснаар олон янзаар бичих байсан ч тухайн загварыг сонгоод л олон тохиргоо хийхгүйгээр шууд хэрэглэх боломжтой болно.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

(WORD) Автоматаар ГАРЧИГ үүсгэх.

“Microsoft Word” дээр үүсгэсэн бичиг баримтын гарчигыг автоматаар үүсгэх боломжтой.

Үүнийг үүсгэх дарааллыг заах болно.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

(WORD) Үг доор гардаг улаан зураасыг арилгах.

“Microsoft Word” дээр Монгол хэлээр бичихэд улаан зураас гараад байдаг үүнийг хэрхэн арилгах талаар тайлбарлах болно.

Улаан зураас гарч байгаа нь Англи хэлээр бичсэн үг алдааг заадаг функц юм. Монгол хэлний үгсийг тухайн функц нь танихгүй болохоор алдаа зааж доогуур нь улаан зураас гардаг. Энэ улаан зураас гаргадаг функцийг ажиллахгүй болговол улаан зураасгүй болно.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

(WORD) Шинэ файлын фонтын тохиргоо.

“Microsoft Word” дээр та ихэвчлэн Монгол хэл дээр бичиг баримт бэлддэг болов уу.

Монгол хэлээр ихэнх тохиолдолд “Arial” эсвэл “Times New Roman” гэсэн хоёр фонтоор бичиг баримт бэлддэг.

Харин “Microsoft Word” дээр шинээр файл нээх үед “Calibri” фонтыг тохируулсан байдаг.

Үүнийг “Arial” болон “Times New Roman” болгож тохируулхыг заах болно.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

(WORD, EXCEL) Файлаа нууц үгээр хамгаалах.

“Microsoft Word” болон “Excel” дээр хийсэн, бусад хүнд үзүүлэхийг хүсдэггүй файл таньд байдаг уу?

Эдгээр файлыг нууц үгтэй болгож, зөвхөн нууц үг мэддэг хүн л нээх боломжтойгоор хадгалж болно.

Мөн хийсэн файлаа үзэж болох болов ч доторх бичсэн зүйлсийг өөрчилж болохгүйгээр нууц үг хийж болно.

Word дээр файлаа нууц үгээр хамгаална.

Excel дээр файлаа нууц үгээр хамгаална.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

(WORD) Хуудсанд дугаар оруулах

“Microsoft Word” дээр бичиг баримтын хуудасны дугаарыг хэрхэн оруулах талаар заах болно.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

(WORD) Гарчиг хийхэд хуудасны дугаарыг нэг эгнээд оруулах.

“Microsoft Office Word” дээр гарчгийг автоматаар хийж болдог.

Харин энэ удаад гарчгийг гараар хэрхэн хийхийг заах болно оо. Гараар хийхэд хуудасны дугаар наана цаана ороод байдаг үүнийг нэг эгнээнд оруулах аргыг доорх бичлэгээс үзнэ үү.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

Blog at WordPress.com.

Up ↑