Мэдээ

Код бичих чадвараа сорьж үзье.

Өөрийн чадвараа олон улсын программистуудтай харьцуулах atcoder сайт дээр хэрхэн ажиллах талаар танилцуулж байна.

Atcoder вэб хуудас: https://atcoder.jp/

Бичлэг дээр бодож байгаа бодлогын линк: https://atcoder.jp/contests/abc145/ta…

Мэдэхэд илүүдэхгүй, Мэдээ

2019 оны хамгийн муу нууц үг тодорлоо

Өөрт чухал биш хаяг байсан ч гэсэн дараах нууц үгийг хэрэглэхгүй байхыг хүсье.

Worst Passwords of Year

Аюулгүй байдлыг хамгаалдаг үйлчилгээ үзүүлдэг ‘SplashData’-с хакеруудаас нууц үгийн үнэлгээ хийлгэж, ‘Worst Passwords of Year’-г тодруулжээ.

1 – 123456
2 – 123456789
3 – qwerty
4 – password
5 – 1234567
6 – 12345678
7 – 12345
8 – iloveyou
9 – 111111
10 – 123123
11 – abc123
12 – qwerty123
13 – 1q2w3e4r
14 – admin
15 – qwertyuiop
16 – 654321
17 – 555555
18 – lovely
19 – 7777777
20 – welcome
21 – 888888
22 – princess
23 – dragon
24 – password1
25 – 123qwe

‘SplashData’-г CEO ‘Жил болгон энэхүү жагсаалт гаргаcнаар хүмүүсийг онлайн орчинд өөрөө өөрийгөө хамгаалах мэдлэгтэй болгохыг хүсэж байна. Энэ мэдээллийн ачаар хүмүүсийн мэдлэг бага багаар нэмэгдэж ойрын жилүүдэд хүмүүсийн нууц үгийг олоход илүү хэцүү болж байгаа ч гэсэн хакерчдын хувьд амархан олох боломжтой хэвээрэй байна.’ гэж ээ.

Нэг нууц үгээ олон хаяг дээр хэрэглэхгүй байхыг анхааруулж байна. Нэг нууц үгтэй байхаар таны олон хаягт бүгдэнд нь орох боломжтойг анхаараарай.

Нууц үгээ алдахгүй байхын тулд ‘Password manager’-г хэрэглэж сурах нь хамгийн найдвартай бөгөөд давхар шалгавар (Two-factor authentication)-г идэвхжүүлэх хэрэгтэй юм.

Компьютер, Мэдээ

Дэлгэц дээр харагдаж байгаа шиг яагаад хэвлэгдэж гардаггүй вэ?

Дэлгэц дээр өнгө илэрхийлэх болон хэвлэж гаргахад өнгө илэрхийлэх нь хоёр өөр аргаар илэрхийлэгддэг.

Эдгээрийн ялгаа яагаад өөр байдаг, RGB болон CMYK-ийн ялгааг доорх бичлэгээс үзнэ үү.

Мэдээ, Windows, Word

Page break гэж юу вэ?

Word дээр баримт бичиг боловсруулах үед заавал шинэ хуудасны эхэнд тухайн текстийг байрлуулах шаардлага гардаг байх.
“Page break”-г ашигласнаар энэ асуудлыг амархан шийдэх боломжтой.